Navigatie overslaan.
Start

Journaling File System

Veel mensen denken te weten waarom een Journaling File System dient: Om filecorruptie te vermijden als een volume niet netjes afgesloten wordt. (Bijvoorbeeld bij een crash.)

Helemaal fout!

Een Journaling File System probeert om filesystemcorruptie te vermijden als een volume niet netjes afgesloten wordt.
Dit is een belangrijke nuance.

Het niet correct afsluiten van een volume is iets dat als abnormaal beschouwd wordt. Het is echter volstrekt onmogelijk om te garanderen dat een bestand niet corrupt is, of zelfs maar op dit niveau te weten of bestandscorruptie is opgetreden of niet. (Neen, ook niet met RAID.)

Ook met een journaling filesystem is het niet mogelijk om te garanderen dat het filesystem zich steeds in een clean state bevindt, maar er is wel een grote waarschijnlijkheid.
In ieder geval is de kans dat een filesystem met een journaling filesystem toch corrupt geraak, uiterst klein (behoudens hardware problemen).
Doordat het filesysteem clean is, zijn alle bestanden, corrupt of niet, toegankelijk.

Dit toegankelijk zijn is erg belangrijk, want op die manier kan je corrupte bestanden ontdekken en herstellen vanaf je backup...