Navigatie overslaan.
Start

Direct marketing

Ik heb nooit veel last gehad van spam (Goede filters, e.d.)
De laatste tijd krijg ik echter vaak mails van bedrijven die moeilijk als spam te detecteren zijn:

  • Ze bevatten een geldig en echt afzender email adres
  • De zijn vaak in het Nederlands, en hebben geen makkelijk te filteren woorden.
  • Ze gebruiken totaal geen methodes om "onzichtbaar" of misleidend te zijn.

Het is met andere woorden een "echte" leesbare email, maar toch spam.
Vaak van Nederlandse of Belgische bedrijven.

Hieronder enkel punten uit de Europese wetgeving: 2002/58/EC.
Deze dateert al van 2002, en alle lidstaten zijn verplicht om deze te implementeren:

  • Dergelijke mails mogen enkel via een "opt-in" verstuurd worden, behalve indien er reeds een bestaande relatie is tussen het bedrijf en de klant, en dan mag de mail enkel over gelijkaardige producten of services gaan. Bij het ontstaan van een dergelijke businessrelatie, moet de klant de mogelijkheid hebben om aan te geven dat hij geen dergelijke email wil krijgen.
  • Iedere mail moet voorzien zijn van een "opt-out" mogelijkheid.
  • Iedere mail moet geldige contactinformatie hebben van het bedrijf en het "reply-to" email adres moet werken.

Zie ook http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documen...

En toch blijven bedrijven spammen. Dus hoe pakken we dat aan?

Vriendelijk vragen helpt niet, dus dan doen we het onvriendelijk:

|Beste,
|
|
|Recentelijk heb ik direct marketing communicatie van U mogen ontvangen via email over bepaalde
|producten of diensten die u aanbiedt.
|
|Aangezien ik geen weet heb van een reeds bestaande businessrelatie tussen U en mij, en ook nooit
|mijn toestemming heb gegeven om dergelijke mails te versturen, was deze mailing in strijd
|met de Europese regelgeving betreffende privacy en electronische communicatie.
|Zie hiervoor directive 2002/58/EC, dat U kan terugvinden op
|http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.htm#dir_2002_58_ec
|Deze tekst is ook bijgevoegd bij deze mail.
|
|
|Ik vertrouw erop dat U in de toekomst voorzichtiger zal zijn met dergelijke massamailings.
|
|Mocht ik toch nog verdere direct marketing communicatie van U ontvangen die in strijd is met de
|huidige wetgeving, dan zie ik mij genoodzaakt om een klacht in te dienen.
|
|Uw mail, deze mail, evenals eventuele verdere communicatie en de betreffende logfiles, zullen
|gearchiveerd worden om later te kunnen dienen als bewijsmateriaal.
|
|
|In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

En in het Engels:

|Dear,
|
|
|Recently I received direct marketing communication from you regarding certain products
|and services you offer.
|
|As I have no knowledge of an existing businessrelationship between you and me, and never
|gave you my permission to send me such emails, this mailing is in violation of the European
|directive regarding privacy and electronic communication.
|
|See directive 2002/58/EC, which you can find at
|http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/info_centre/documentation/legislation/index_en.htm#dir_2002_58_ec
|This directive has also been attached to this email.
|
|
|I trust you will be more carefull in the future with similar massmailings.
|
|
|Should I still receive further direct marketing from you which is in violation of the current
|laws, I feel obligated to file a complaint.
|
|Your email, this email, possible further communication and relevant logfiles will be archived
|to serve as proof should this be necessairy.
|
|
|Hoping to have you informed sufficiently,

Nu nog een beetje automatiseren, en klaar!