Navigatie overslaan.
Start

EULA's

Hoe zat dat ook alweer met die EULA's? (End User License Agreements.)

Ben ik een rechtsgeldige overeenkomst aangegaan als ik op "I Agree" klik?
Moet ik eigenlijk op "I agree" klikken?
Mag ik voor installatie de EULA tekst zelf aanpassen?
Eigenlijk is het allemaal zeer simpel...

Een EULA moet ter beschikking zijn bij het tot stand komen van een overeenkomst.
Bij een aankoop van software, is deze "tot stand koming" op het moment dat jij de gevraagde prijs betaalt in de winkel en je aankoop mee naar huis neemt.
Komt de EULA later (bijvoorbeeld bij de installatie van de software) dan hoef je deze niet te aanvaarden.
(Soms moet je daarom ook eerst de EULA accepteren alvorens je kan kopen in een webshop, of iets downloaden. Als de EULA op de verpakking staat, dan is deze ook "beschikbaar".)
Als de EULA niet ter beschikking was bij de tot standkoming van de overeenkomst, dan kan men achteraf niet meer eisen dat je deze aanvaardt. Doet men dat wel, (bijvoorbeeld door anders installatie te weigeren) dan is dit een tweede en onafhankelijke overeenkomst.

Bij een dergelijke tweede overeenkomst, ligt de bewijslast steeds bij de fabrikant dat jij die voorwaarden wel degelijk geaccepteerd hebt.
Aangezien jij voor de installatie bijvoorbeeld makkelijk zelf de tekst van de EULA kan wijzigen, is dat quasi onmogelijk om iets te bewijzen. (Jij hebt de software legaal gekocht, dus mag je alles doen wat wettellijk is toegestaan. En aangekochte hardware/software modifiëren, is toegestaan.)

Als je toch op "I agree" klikt, ga je dus wel een (tweede) overeenkomst aan. Maar aangezien dit geen mondelijke overeenkomst is die in sommige gevallen rechtsgeldig is, aangezien er geen handtekening aan te pas komt, en aangezien er geen getuigen zijn of een PV van opgesteld wordt, is dit enkel een "gentlemens agreement" en is helemaal niet rechtsgeldig of afdwingbaar.

Indien de EULA toch op het moment van tot standkoming van de overeenkomst beschikbaar is, dan moet de EULA op papier staan. Is dat niet het geval, dan spreekt men van een "overeenkomst langs elektronische weg" en dan moet je de mogelijkheid hebben om de EULA op te slaan om later te kunnen herbekijken. (De mogelijkheid om Copy+Paste te kunnen doen, is niet genoeg.)
Kan je de EULA die op het scherm getoond wordt, niet opslaan, of is deze niet aanwezig in een makkelijk te bekijken bestand, dan is deze niet rechtsgeldig.

Verder geldt dan indien de EULA eisen bevat die "onredelijk bezwarend" zijn, dan kan, naargelang de omstandigheden, deze "onredelijk bezwarende" eisen, of zelfs de hele EULA ongeldig verklaard worden.
Een voorbeeld van iets dan onredelijk bezwarend is, is bijvoorbeeld dat de EULA zegt dat de Amerikaanse wet geldt en enkel de rechtbanken in de USA bevoegd zijn bij betwistingen als je de software in België hebt gekocht.

Een EULA mag niet in strijd zijn met "hoger recht".
Je hebt bijvoorbeeld altijd het recht om een backup te maken. Indien de EULA dit verbiedt, dan is, opnieuw naargelang de omstandigheden, deze bepaling, of de gehele EULA ongeldig. (Veel onwettelijke bepalingen in een EULA hebben te maken met privacy en vrije meningsuiting.)

Dus: Eigenlijk ga je in de praktijk vaak een tweede overeenkomst aan door op "I Agree" te klikken, maar deze is niet afdwingbaar.
Je bent ook helemaal niet verplicht om deze overeenkomst te aanvaarden, of om de tekst ongewijzigd te laten, want je hebt de software al in je wettelijke bezit alvorens je de overeenkomst zou moeten aanvaarden.
Laat je vooral niet intimideren door de FUD van sommige fabrikanten. Zij zouden wel graag willen dat zij konden bepalen wat je mag en kan met hun producten, maar gelukkig is in Europa de consument redelijk goed beschermd...

Verder zijn er nog een heleboel legale mogelijkheden om op "I Agree" te klikken, maar toch niet gebonden te zijn aan de EULA. (Bijvoorbeeld door erop te klikken tijdens onopzettelijke dronkenschap.)