Navigatie overslaan.
Start

Informanten en zo

De FBI heeft een aantal dagen geleden een aantal (belangrijke?) leden van de LulzSec groep opgepakt.
Blijkbaar was een van de "leiders" (Sabu) van LulzSec een informant voor de FBI.
Als "reactie" daarop heeft Anonymous de website van Panda Security gedefaced.

Dit zijn mijn bedenkingen hierbij:

Informanten

De FBI staat erom bekend om informanten/undercover agenten te gebruiken, maar ook om deze zo goed mogelijk te beschermen.
De FBI staat er ook om bekend om mensen te misleiden en te gebruiken voor hun eigen doeleinden.
Ik ben ervan overtuigd dat Sabu geen "echte" informant was, maar misbruikt werd door de FBI.
De "echte" informanten/undercover agenten zijn nog steeds niet ontmaskerd binnen deze groeperingen.
Er wordt ook met opzet veel disinformatie verspreid over mogelijke informanten binnen LulsZec om een wantrouwen te creëren zodat het op touw zetten van echte acties minder evident wordt.

Wraakacties

Nadat er mensen worden opgepakt, of een uitspraak wordt gedaan in bepaalde rechtzaken, worden er vaak wraakacties op touw gezet.
In dit geval werd de website van Pandasecurity gedefaced, en waarschijnlijk zijn er nog wel een aantal andere op touw gezet.

Een aantal van dergelijke wraakacties worden in mijn ogen georganisseerd door informanten of zelfs volledig georchestreerd met medeweten van de doelwitten. Vaak ook omdat deze "targets" dochter/zuster bedrijven zijn van..., of spontaan voor de acties ontstaan, of na de acties ophouden met bestaan.

Het lijkt in dit geval op een success voor de buitenstaander of voor de groepering in kwestie, maar in realiteit worden de "nieuwe" leden die in dergelijke omstandigheden geworven worden in kaart gebracht, is er amunitie voor nieuwe onnozele wetsvoorstellen, en/of kan er effectief bewijslast verzameld worden tegen bepaalde mensen die al in de gaten gehouden werden.

Het is niet toevallig dat de "Low Orbit Ion Canon"-software waarmee Anonymous zijn aanvallen deed ineens malware bevatte waardoor de nieuwe Anonymous leden geïnfecteerd werden...

Visie

Het probleem is niet LulzSec of Anonymous. Deze doen IMHO belangrijk maatschappelijk werk.

Het probleem is de perceptie en het wettelijk kader waarin wij leven.
Waarom is het onveilig opslaan of verwerken van persoonlijke gegevens door bedrijven OK (zolang we het niet weten), maar het aan de kaak stellen daarvan strafbaar?
Waarom zijn de straffen voor mensen die illegale dingen doen veel lager dan die voor mensen die hievoor illegaal bewijslast verzamelen?

Vraag dat maar eens aan jouw favoriete politieker...